Ochrana vody Žitného ostrova

Chránime vodné zdroje, našu pitnú vodu

Predstavujeme problematiku ochrany vody Žitného ostrova, ktorá sa náchádza pod zemou priamo vo našom okolí. Nájdete tu spracované jenotlivé témy a ja tipy na kroky, ktorými môže každý jednotlivec alebo domácnosť prispieť k ochrane vody.

Máme dosť vody?

Ako na kosenie?

Odpad okolo riek

Bazény na záhrade

Čo odhalí vzorkovanie vody?

Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem

Projekt "Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem", je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

PROJEKT FINANČNE PODPORILI:

Viac o projekte

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5708

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov