Ochrana vody Žitného ostrova - OZ Za našu vodu + DunaVit

Chránime vodné zdroje, našu pitnú vodu

Predstavujeme problematiku ochrany vody Žitného ostrova, ktorá sa náchádza pod zemou priamo vo našom okolí. Nájdete tu spracované jenotlivé témy a ja tipy na kroky, ktorými môže každý jednotlivec alebo domácnosť prispieť k ochrane vody.

Žitný ostrov SK

Žitný ostrov HU

Koľko je na svete vody a prečo musíme chrániť Žitný ostrov?

Prečo Francúzi piju víno?

Napil by si sa z rieky?

Ako na kosenie?

Žumpy

Zapojte sa do aktivit OZ Za našu vodu a DunaVit!

Ak by ste boli radi súčasťou osvetových aktivít o ochrane vody na Žitnom ostrove, máte otázky k využitiu osvetových materiálov alebo sa chcete poradiť ako komunikovať s miestnymi komunitami, neváhajte nás kontaktovať na info@zanasuvodu.sk.

Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem

Projekt "Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem", je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

PROJEKT FINANČNE PODPORILI:

Viac o projekte

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5710

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov