Čo požadujeme

Občianske združenie Za našu vodu vedie kampaň s názvom TU vodu nepi! Vyzývame Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajná kvalita pitnej vody na Slovensku, pridajte sa.

Kvalita vody, ktorú pijeme je existenčná téma. Prístup k zdravotne nezávadnej a chutnej pitnej vode sme doteraz brali ako samozrejmosť, garantovanú štátom. Ukazuje sa však, že túto istotu strácame. Podľa najnovších zistení v hornej časti Žitného ostrova s priemernou hĺbkou 100 metrov, boli nájdené kontaminanty už v hĺbke 80 metrov. Viac ako 5000 obyvateľom tiekla z vodovodu voda, ktorá obsahovala zdraviu škodlivý pesticíd. Tento konkrétny problém môže byť však len špicom ľadovca. Ide o problém, ktorý sa týka zdravia a života každého z nás.

Je čas sa ozvať !

A preto, ja občan/občianka Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na svoje ústavné práva, žiadam:

  1. záruku účinnej kontroly toho, že voda, ktorá tečie z môjho vodovodného kohútika je čistá a zdravotne nezávadná;

  2. úplné a včasné informácie o kvalite vody z môjho vodovodu, dostupné na internete a tiež na mojom miestnom/mestskom úrade;

  3. dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja mojej pitnej vody.

Ak sa chcete uistiť o kvalite vody, ktorú pijete, môžete finančne prispieť na jej analýzu - sami alebo viacerí spoločne vo vašej obci.

Každý hlas je dôležitým krokom k presadeniu týchto zmien. Našim cieľom je prekročiť hranicu 100 000 podporovateľov, aby naše požiadavky mohli byť predložené do Národnej rady Slovenskej republiky.

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov