Ochrana vody Žitného ostrova

Chránime vodné zdroje, našu pitnú vodu

Predstavujeme problematiku ochrany vody Žitného ostrova, ktorá sa náchádza pod zemou priamo vo našom okolí. Nájdete tu spracované jenotlivé témy a ja tipy na kroky, ktorými môže každý jednotlivec alebo domácnosť prispieť k ochrane vody.

Máme dosť vody?

Ako na kosenie?

Odpad okolo riek

Bazény na záhrade

Čo odhalí vzorkovanie vody?

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5667

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov