Prispejte na ochranu vody na Slovensku

Robíme podrobné analýzy pitnej vody na Slovensku, navrhujeme nové zákony a metódy prevencie znečistenia tak, aby sme si mohli byť istí, že vodné zdroje na Slovensku ostanú čisté a vy nemusíte myslieť na to, akú vodu pijete.

Prispejte teraz  

Zadajte sumu aspoň 1€.
Vyberte obec zo zoznamu
Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov