Hrnčiarovce nad Parnou

Hrnčiarovce nad Parnou - pitná voda

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 15.11.2019 na MÚ Hrnčiarovce nad Parnou a podrobená komplexnej analýze pitnej vody. Všetky stanovené látky spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy pitnej vody

Hrnčiarovce nad Parnou - studňa

Vzorka vody bola odobratá dňa 15.11.2019. Vzorka studničnej vody nespĺňa limity pre pitnú vodu pre parameter dusičnany a nie je vhodná na konzumáciu. Pripomíname, že dusičnany sa nedajú odstrániť prevarením vody.

Výsledky analýzy studňa 1 - dusičnany a pesticídy

Výsledky analýzy studňa 1 - pitná voda

Výsledky analýzy studňa 2 - dusičnany

Späť na zoznam analýz

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5531

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 16 vízforrást kivizsgáltunk