Kvetoslavov

Kvetoslavov

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 16.4.2018 u koncového užívateľa v obci Kvetoslavov. Táto vzorka obsahuje metabolit pesticídu (chloridazón desfenyl), pre ktorý v slovenskej legislatíve nie sú jasne určené limity pre pitnú vodu v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z.z. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 6.6. 2018, voda spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Výsledky analýzy

Späť na zoznam analýz

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5531

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 16 vízforrást kivizsgáltunk