Modra

Modra

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 10.8.2018 u koncového užívateľa v obci Modra. Všetky stanovené látky spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy

Späť na zoznam analýz

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5522

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 8 vízforrást kivizsgáltunk