Hírek

Médiá

Normy a regulácie máme síce prísne, no realita je iná. Naša pitná voda bola kontaminovaná a 6-tisíc ľudí pred pol rokom pilo vodu kontaminovanú pesticídom, ktorý sa používa na likvidáciu buriny. Žitný ostrov je obrovský bazén s miliónmi kubíkov vody, ktoré treba ochrániť aj pre naše budúce generácie. Viac

Kloridazonnal szennyezett az ivóvíz a dunaszerdahelyi járásbeli faluban – közölte a Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás. A társulás megvizsgáltatta a vizet, és azt állítja, literenként 0,1 mikrogramm klorizadont tartalmaz. Viac

Májusban jött létre a csallóközi tagokat is számláló Mi Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás, mégpedig azzal az elsődleges céllal, hogy kellő módon tájékoztassák a laikus nyilvánosságot ivóvízforrásaik minőségéről, egyszersmind szakértői javaslatokkal járuljon hozzá a vízgazdálkodás javításához. Viac

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik a régióban. Viac

Beseda o piatej v TV Bratislava o odpadoch a vode. Viac

Lex Žitný ostrov podľa občianskeho združenia Za našu vodu nie je dostatočný. Najmä v otázke výmeny informácií o kontrolách vody. Návrh zákona, ktorý by mal lepšie chrániť strategické zdroje, je na pripomienkovaní medzi ministerstvami. Zjednotiť by mal práve postup rezortov. Viac

V pitnej vode v Kvetoslavove sa nachádza metabolit pesticídu chloridazón v koncentrácii 1 ug/L. Potvrdili to vzorky, ktoré odobralo a otestovalo občianske združenie Za našu vodu. Pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit aj napriek tomu, že ho opakovane našli vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie (OZ) Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Viac

KVETOSLAVOV / Možno ste aj vy zaregistrovali debatu, ktorá sa rozprúdila po nedávnej správe o analýze pitnej vody v obci Kvetoslavov, kúsok od Bratislavy. Našli v nej látku chloridazón v koncentrácii jeden mikrogram na liter. Ide o pozostatok chemikálie, pesticídu, ktorému sa hovorí metabolit. Čo to znamená, na to sme sa spýtali Daše Račkovej z Úradu verejného zdravotníctva. Viac

Občianska aktivistka a doktorka prírodných vied Elena Fatulová priblížila, prečo zlyhala kontrola nášho najväčšieho zdroja pitnej vody. Aj napriek tomu, že je Žitný ostrov chránený, množstvo pesticídov v podzemných vodách odstavilo od pitnej vody šesť obcí v strednej časti Žitného ostrova. Viac

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5531

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 16 vízforrást kivizsgáltunk