Hírek

Médiá

Podľa združenia Za našu vodu pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit. Viac

Štátny tajomník žiadosti osloviť ministerstvá kvôli ochrane vody nevyhovel, iniciatívu prenechal ochranárom. Viac

Nachádzajú sa v pitnej vode na Žitnom ostrove chemikálie, ktoré tam nemajú čo hľadať? V obci Kvetoslavov (okr. Dunajská Streda) pri testovaní vody objavili ochranári látku, ktorej limit nie je upravený zákonom, a preto sa ňou oficiálne analýzy nezaoberajú. Vyzvali hlavného hygienika, aby konal a zmenil normy. Zdravie ľudí ohrozené nie je. Viac

Rokovanie s MŽP SR
21.05.2018 16:07

OZ Za našu vodu prijalo pozvanie štátneho tajomníka MŽP pána Norberta Kurillu na rokovanie. Uskutoční sa v utorok 22.5.2018. Vítame ústretovosť MŽP SR a toto stretnutie využijeme na to, aby sme komunikovali našu predstavu o rokovaní za okrúhlym stolom so zástupcami všetkých štyroch rezortov, ktoré zodpovedajú za ochranu vody. Okrúhly stôl považujeme za formát, ktorý môže naštartovať odborný dialóg expertov, ktorý pomenuje príčiny nevyhovujúceho stavu ochrany vôd a dokáže pripraviť postup pri jeho odstraňovaní. OZ Za našu vodu

Vyzvali sme Hlavného hygienika SR, aby inicioval proces prehodnotenia limitov stanovených právnymi predpismi tak, aby odrážali reálne riziká na zdravie obyvateľov. Pri aktuálnom systémovom nastavení totiž výsledky spôsobujú chaos a neistotu - neumožňujú prehľadne vyhodnotiť stav pitnej vody na Slovensku. Viac

Občianske združenie Za našu vodu testovalo pitnú vodu na Miestnom úrade v Kvetoslavove. Podľa aktuálneho zistenia výsledky analýz ukázali výskyt Chloridazón desfenylu, metabolitu pesticídu Chloridazón v pitnej vode v koncentrácii 1 ug/L. Pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit, aj napriek tomu, že bol opakovane nájdený vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. Viac

ratislava je jedno z najzelenších miest v Európe a voda zo Žitného ostrova, ktorá nám tečie z kohútikov je kvalitnejšia ako tá predávaná vo fľašiach. Mýtus alebo bohatstvo? Viac

Rádiožurnál RTVS
15.05.2018 13:06

Archív Rádiožurnálu RTVS zo 14.05.2018 Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Viac

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5531

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 16 vízforrást kivizsgáltunk